Pencere Animasyonları – AnimateWindow fonksiyonu ve RadioButton Kullanımı

Kategori Assembly, Belgeler
05.11.2012
3607 Okunma

Merhabalar; AnimateWindow fonksiyonu; pencerenizi açarken ya da kapatırken bazı görsel efektler sunmanıza yarar. Bunlar dönme, kayma, çökme/açılma ve yavaşça görünür olma şeklindedir. Bunların bazılarını birleştirebilirsiniz de aynı zamanda.

Yazım Şekli:
AnimateWindow,hWnd,dwTime,dwFlags
Örnek olarak:
invoke AnimateWindow,hWin,600,AW_HIDE or AW_SLIDE or AW_HOR_POSITIVE

Parametreler:
hWnd(dword): Oynatacağımız pencerenin handle değeri burada oluyor
dwTime(dword): Milisaniye olarak animasyonun oynayacağı süreyi belirtir.
dwFlags(dword):Animasyonun çeşidi. Bir seferde birden fazla çeşit kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için bayrakların arasına “OR” mantıksal operatörünü koymanız yeterli. Pencere açılırken “AW_ACTIVATE” eğer kapanacaksa “AW_HIDE” kullanılır.

For English users please visit: MASM32 Forum Related Topic

Değer                 Açıklama

AW_ACTIVATE         Penceri aktif hale getirir. AW_HIDE ile beraber kullanmayın.
0x00020000

AW_BLEND            Kaybolma efekti.
0x00080000

AW_CENTER           AW_HIDE ile kullanıldığında merkeze doğru yok olur diğer halde ise
0x00000010          merkezden dışa doğru açılır. Diğer bayrakların etkisi yoktur.

AW_HIDE             Pencereyi saklar.
0x00010000

AW_HOR_POSITIVE     Penceri soldan sağa oynatır. Dönme ve kayma efektlerinde kullanılabilir.
0x00000001          AW_CENTER veya AW_BLEND ile kullanılırsa etkisi olmaz.

AW_HOR_NEGATIVE     Pencereyi sağdan sola kaydırır. Dönme ve kayma efektlerinde kullanılabilir.
0x00000002          AW_CENTER veya AW_BLEND ile kullanılırsa etkisi olmaz.

AW_SLIDE            Pencereyi kaydırır. Varsayılan olarak dönme efekti ile uygulanır(roll).
0x00040000          AW_CENTER ile kullanılırsa etkisi olmaz.

AW_VER_POSITIVE     Pencereyi yukarıdan aşağıya indirir. Dönme ve kayma efektlerinde
0x00000004          kullanılabilir. AW_CENTER veya AW_BLEND ile kullanılırsa etkisi olmaz.

AW_VER_NEGATIVE     Pencereyi aşağıdan yukarıya çıkartır. Dönme ve kayma efektlerinde
0x00000008          kullanılabilir. AW_CENTER veya AW_BLEND ile kullanılırsa etkisi olmaz.

Dönen Değer:
Eğer fonksiyon başarılı olursa dönen değer 0’dan farklı bir değer olur.
Eğer fonksiyon başarısız olursa dönen değer 0 olur.

Fonksiyonun başarısız olmasının bazı sebepleri:
Açık olan bir pencereyi AW_ACTIVATE ile açmaya çalışmak
Kapalı ya da minimize olmuş bir pencereyi AW_HIDE ile saklamaya çalışmak
Hiç animasyon tanımlanmaışsa fonksiyona
gibi örneklerde hata ile karşılaşırsınız.

Bu fonksiyonu kullanabilmek için
user32.inc
user32.lib
dosyalarınızı kaynak kodlarınıza eklemeniz gerekmektedir.

En güzel öğrenme yolu uygulayarak öğrenmektir. Aşağıdaki dosyayı inceleyiniz.
Kolay Gelsin

[dm]124[/dm]

[dm]125[/dm]

Comments of this post

Henüz yorum bulunmuyor!